Artikelnr: 29-121701

HemoCue Hb 201+

HemoCue® hemoglobinsystem erbjuder pålitliga, snabba och enkla hemoglobinresultat med samma precision som ett hematologiinstrument på ett kemiskt laboratorium. Den dubbla våglängdsmätningen i fotometern kompenserar för turbiditet orsakad av t ex leukocytos eller lipemi. Kapillärt, venöst eller arteriellt blod kan användas. Resultatet är tillgängligt inom en minut efter provtagning varför beslut om eventuell behandling (transfusion, EPO-dosering) kan tas omgående. Engångskuvetten suger med kapillärkraft upp en exakt mängd blod och detta blandas automatiskt med reagenset. Mikrokuvetten placeras i den bärbara fotometern och resultatet visas i mätfönstret inom mindre än en minut. Ingen omkalibrering krävs vid batchbyte av kontroller eller kuvetter.

Enkel användning
Exakt resultat inom 1 minut
Provvoym endast 10 µL kapillärt, venöst eller arteriellt blod
Kompenserar automatiskt för turbiditet orsakad av t ex leukocyter eller lipider