Vi utrustar vården med design anpassad för människor.