Om oss.

Est.
1967

Egen utveckling, design och tillverkning av ergonomiska lösningar.

Vi är Sveriges ledande leverantör av medicinkylskåp och undersökningsmöbler för sjukvård, apotek, skola och omsorg. Sannolikt för att vi ända sedan starten 1967 i alla sammanhang bidragit med vår expertkunskap och att vi alltid vill utveckla de nya och absolut bästa tänkbara lösningarna. Vi bygger allt på kvalitet, ergonomi och användarvänlighet. Plus en service och support som gör det enkelt och tryggt att jobba tillsammans med oss.

 

Nu heter vi Oscar Medtec

Under 2016 har vi ändrat vårt namn. Oscar Instrument har blivit Oscar Medtec. Helt enkelt för att Medtec på ett bättre sätt beskriver vad vi faktiskt gör – och alltid har gjort. Familjen Ericson är fortfarande den trygga ägaren och vår ambition är även i fortsättningen att utveckla, designa och tillverka medicinteknisk utrustning anpassad för människor i vården. Samtidigt utvecklar vi vår rådgivande roll ytterligare och är mer än gärna med och förvandlar era idéer och tankar till smart utrustning. Vi gillar att dela med oss av vår erfarenhet och kunskap och du kan alltid fråga Oscar.

.

Vi drivs av att utveckla de absolut bästa tänkbara lösningarna

Samarbete leder alltid till utveckling

Att jobba tillsammans och få diskutera med alla er som finns ute i verksamheterna ger oss hela tiden ny inspiration och kunskap. Det är ju ni som verkligen ser hur små detaljer kan göra stor skillnad. Med vår erfarenhet, kreativitet och förmåga att se lösningarna kan vi se till att förbättringarna också blir verklighet. Vi älskar sådana samarbeten. 

Erfarenhet i generationer

Oscar Medtec grundades 1967 av bröderna Håkan och Bertil Ericson. Företaget är fortfarande ägarlett och drivs idag av andra generationen Ericson. I styrelsen ingår VD Fredric Ericson, marknadschef/vice VD Linda Ericson samt COO Fredrik Löfgren. All tillverkning och utveckling sker i Kungälv, där vi byggde helt nya och anpassade lokaler 2015. Grundfundamenten är desamma som när Håkan och Bertil en gång startade företaget: Hög kvalitet, sund ekonomi, ständiga innovationer och nära kundrelationer. Oscar Medtec har AAA i kreditvärdighet tio år i rad och utsågs 2009 till ett av Sveriges Gasellföretag av Dagens Industri. Organisk tillväxt och stabila finanser är viktiga faktorer för utmärkelsen. 

 

 

En utmärkelse som inspirerar

2014 fick vi ta emot Göteborgs Companipris av Näringslivsgruppen. Priset delas varje år ut till framgångsrika och innovativa företag i Göteborgsregionen. Kriterierna utgår från faktorer som skapar ett gott företagande. Kreativitet, entreprenörsanda, nytänkande, samverkan, hållbarhet och sund finansiering är några av de bärande bedömningsgrunderna. För oss på Oscar Medtec inspirerade utmärkelsen oss att fortsätta värna om våra grundvärderingar.    

 

 

 

 

 

Stark och funktionell design

Vi brukar säga att vården kräver att man bygger så starka produkter som det bara går. Och sedan dubblar vi det. Tack vare att vi själva utvecklar och monterar allt har vi full kontroll över hela processen och kan tänka stark design och funktion helt utifrån de behov som kunderna har. För oss handlar det om ett flexibelt hantverk som gör vardagen trygg, smidig och säker för personal inom vård och apotek, precis som för patienter och slutkonsumenter. En riktigt genomtänkt designad undersökningsstol bidrar givetvis till ett bättre patientmöte. På samma sätt som ett medicinkylskåp med exakt temperaturstyrning och byggt av bra material är en garanti för att medicin och vaccin håller 100 % kvalitet hela vägen.

 

 

Miljöpolicy

Oscar Medtec AB är Sveriges ledande leverantör av undersökningsmöbler och specialkylskåp för sjukvård, apotek och laboratorier.

 

Denna miljöpolicy utgör grunden till att nå vår målsättning att ständigt jobba aktivt att minska vår miljöbelastning.

 

Vi vill uppnå detta genom att:

Vår nuvarande och framtida verksamhet och processer skall stå i överenskommelse med miljöstandard och lagstiftning. Vi strävar efter att utveckla och tillhandahålla produkter som begränsar skadlig inverkan på miljön och som är säkra att använda. Produkterna skall kunna återvinnas, återanvändas eller avvecklas på ett säkert sätt. Vi skall ha en öppen dialog med anställda samt våra leverantörer om vårt ständigt utvecklade miljöarbete.

 

 

Policy för socialt och etiskt ansvar

Oscar Medtec ska alltid ses som ett pålitligt företag med stor lyhördhet och kunskap. Vårt mål är att alltid jobba med långsiktiga relationer med kunder såväl med leverantörer.

 

- Vi ska alltid bedriva en juridisk korrekt affärsverksamhet.

- Vi ska alltid följa nationella lagar och avtal om socialt skydd.

- Vi tar avstånd från barnarbete och tvångsarbete.

- Alla våra anställda ska erbjudas samma möjlighet oavsett ålder, hudfärg, kön, nationalitet, religion, sexuell läggning eller etisk härkomst.

- Vi accepterar inte trakasserier och diskriminering.

- Vi erbjuder en säker och laglig arbetsmiljö och ska ständigt driva ett systematiskt förbättringsarbete.

- Våra produkter ska alltid möta lagstadgade krav.

- Vi ska aktivt välja leverantörer som delar våra värderingar och som följer dess lagstiftning i deras länder, inklusive lagar om barnarbete och mänskliga rättigheter.

Vår signatur är kvalitet

Att alltid styra mot kvalitet involverar hela vår organisation och våra egentillverkade produkter signeras alltid av den medarbetare som lagt sista handen i tillverkningsprocessen. När det gäller diagnostiksortimentet och andra produkter från externa leverantörer är de alltid noga utvalda för att svara upp mot Oscar Medtecs och våra kunders höga krav. Givetvis lever vi upp till normer och regelverk och samtliga våra produkter är CE-märkta och uppfyller kraven på produktsäkerhet enligt följande EU-direktiv och svensk lag:

• CE-märkning enligt medicintekniska direktivet (MDD 93/42/EEC)
• CE-märkning enligt lågspänningsdirektivet (2006/95/Ee) samt Elektromagnetisk kompatibilitet (2006/28/EC).

Intertek SEMKO testar och verifierar produktsäkerhetskrav enligt standarden EN 60335-1-2 och EN 62233 samt för S-märkning avseende generell produktionskontroll. Läkemedelsverket är svensk tillsynsmyndighet vad gäller regler och lagar inom det medicintekniska området. Mer information finner ni på deras webbplats.