Användarvillkor.

Hantering av personuppgifter

Med personuppgifter avses all information som kan användas för att identifiera en viss person till exempel namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personliga preferenser. Vi kommer enbart att använda de personuppgifter vi samlar in för att förse dig med de särskilda upplysningar och tjänster som du begär och med ytterligare information som kan vara av intresse för dig. Ibland kan vi utnyttja dina personuppgifter till att förse dig med riktat markandsföringsmaterial och annan information om våra produkter och tjänster, skicka reklammaterial och tillhandahålla kundsupport.

Läs vår integritetspolicy för våra företagskontakter (B2B)

Läs vår Integritetspolicy för rekrytering

Rättigheter

Alla rättigheter till denna webbplats innehåll, inklusive utformning, text, bilder, ljud, filmer, programvara, layout och koder ägs eller har licensierats av oss. Du har inte rätt att använda innehållet på ett sätt som avviker från webbplatsens syfte och avsikt om vi inte uttryckligen gett tillstånd till det. Vi äger och/eller är auktoriserad användare av alla typer av varumärken som presenteras på denna webbplats. Vi äger också all copyright och all utformning samt alla mönster, patent och andra immateriella rättigheter som används på denna webbplats.