HELHETSLEVERANTÖR AV UTRUSTNING FÖR SKOLA OCH OMSORG.

Med vår erfarenhet kan vi erbjuda helhetslösningar som bidrar till en skolhälsovård med hög kvalitet. På samma sätt ger vi omsorgen förutsättningar för att ta hand om våra äldre på ett värdigt och professionellt sätt.    

Elevhälsan har en central roll, inte minst i det förebyggande hälsoarbetet. Men det är samtidigt en funktion som ofta innebär att skolsköterskan ansvarar för flera olika skolor med många barn och ungdomar. I det läget är en användarvänlig och pålitlig utrustning extra betydelsefull. Vi levererar allt från längdmätaren till våra egentillverkade kylskåp, rullvagnar och undersökningsbritsar. Vi erbjuder också ett noggrant utvalt sortiment av diagnostikprodukter i samarbete med ledande tillverkare. Självklart agerar vi gärna bollplank och tar fram kompletta lösningar, helt utifrån förutsättningarna för era skolmottagningar. Det gäller förstås också inom omsorgen, där vårt breda utbud av undersökningsmöbler gör det möjligt att på att ergonomiskt och säkert sätt ta hand om våra äldre.

Designen och alla funktioner anpassas till de specifika behoven

Medicintemperatur som går att lita på

Vaccinationer är ett återkommande och viktigt uppdrag både inom skolhälsan och omsorgen, där läkemedelshanteringen är en stor del av vardagsrutinerna. Medicinkylskåpen från Oscar Medtec är utvecklade för att med bred marginal leva upp till de högt ställda kraven. Styrenheten reglerar temperaturen med exakthet. Med lagrad historik är det samtidigt enkelt att kontrollera att exempelvis ett vaccin som förvarats under en tid, alltid haft rätt temperaturförhållanden. På en skolmottagning som ofta står obemannad kortare eller längre perioder är det en garanti för att vaccineringen av eleverna verkligen får avsedd effekt.

Övriga produkter