Oscar Medicin- & Apotekskylskåp är nu byggvarubedömda.

Nu är alla Oscar Medicin- och Apotekskylskåp VXT, MX och AX bedömda och accepterade av byggvarubedömningen.se.

 

Byggvarubedömningen underlättar för aktörer på den svenska byggmarknaden att göra det enklare att bygga hållbart. På så sätt kan vi tillsammans verka för att minimera användningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen i våra byggnader. //Angelica Winqvist, Kvalitetsansvarig