Erfaren barnmorska hjälper Oscar Medtec med fortsatt utveckling av gyn- och urologistol.

Med över 25 års erfarenhet som barnmorska är Lena Ydenius en av dem som med sin kunskap bidrar till utvecklingen av Oscar Medtecs produkter.

- Ett nära samarbete leder till att det blir ännu bättre för patienterna, konstaterar Lena, som verkligen älskar sitt jobb.

 

Hon har alltid drömt om att bli barnmorska och efter sjuksköterskeutbildningen i Uppsala fortsatte hon med barnmorskeutbildningen i Stockholm. Lena blev kvar i huvudstaden och har arbetat inom flera av barnmorskans arbetsområden.

- Jag har arbetat på förlossning, BB, ungdomsmottagning, inom mödravården och med kvinnoforskning. De senaste tolv åren har jag ägnat mitt yrkesliv åt fertilitetsbehandlingar, berättar Lena, som aldrig ångrat sitt yrkesval.

- Om jag får leva om mitt liv så kommer jag att välja samma jobb. Som barnmorska har du väldigt många arbetsområden att välja på. Att få vara med att stötta kvinnor och par och möta föräldrar där livet startar är en stor ära.

 

Lena Ydenius beskriver barnets väg, från ägg och spermie till en egen individ, som en saga.

- Jag kan prata i timmar om det och jag är lika fascinerad varje dag.

 

Professionalism och empati

Sedan 2005 har Lena arbetat vid Reproduktionsenheten på Karolinska och sedan 2013 är hon enhetschef vid Fertilitetscentrum Stockholm, som har lång erfarenhet av fertilitetsutredningar och provrörsbefruktning. Varje år genomför hon och hennes kollegor drygt 1 000 behandlingar av ofrivilligt barnlösa, både privata patienter och patienter remitterade via landstinget. Fertilitetscentrum ingår idag tillsammans med åtta andra kliniker i IVF Sverige AB, som är marknadsledande i Norden. Lena Ydenius är en av två barnmorskor i Sverige som, utöver specialistläkare, får föra in befruktade ägg i livmodern.

 

Att möta par och ensamstående som starkt önskar att bli föräldrar, men som inte vet om de ska lyckas, ställer stora krav på både professionalism och empati.

- Som barnmorska över huvud taget måste du vara beredd på många olika situationer, både helt fantastiska men också sorgliga. Samtidigt som du är det ofödda barnets diplomat ska du kunna stötta föräldrar både i processen och om något går fel. Jag har fått en otrolig respekt för livet, säger Lena.

 

”Äntligen har vi en stol som verkligen är anpassad”

Med sin långa erfarenhet och specialistkunskap är hon en av många vårdanställda runt om i Sverige som på olika sätt bidrar till Oscar Medtecs utveckling av produkter. Lenas och andras synpunkter bidrar till att design och funktion anpassas fullt ut både till personalens och patienternas behov. Lena Ydenius har intresserat sig mycket för den nya Gyn- och Urologistolen 720, som tagits fram efter en idé av docent Greta Edelstam.

 

Den justerbara värmen i sätesdel och ryggslut ger ökad komfort och hjälper patienten att slappna av före, under och efter undersökningen. Kombinerat med de justerbara fotplattorna, som skapar en känsla av större integritet, stärker stolen upplevelsen av en trygg och bekväm undersökning eller behandling. Både för kvinnor och män.

- Äntligen har vi en stol som verkligen är anpassad för patienten, oavsett könstillhörighet. Det är extra viktigt för oss som är en HBTQ-certifierad mottagning, påpekar Lena.

 

Ett gemensamt fokus för patientens bästa

Hon upptäckte stolen i samband med en mässa där Oscar Medtec var med. Sedan dess har hon använt den flitigt i verksamheten för att också kunna komma med ännu fler förbättrings- och utvecklingsidéer.

- Från Oscar Medtec har de varit väldigt lyhörda och angelägna om att pröva mina förslag till justeringar. Det känns skönt när det finns ett gemensamt fokus på att göra det bättre för patienten, säger Lena Ydenius.