Greta och Oscar utvecklade Gyn- och urologistolen 720

När den ena patienten efter den andra hade med sig en värmedyna till gynundersökningen, kände gynekologen Greta Edelstam till slut att något måste göras. Tillsammans med Oscar Medtec utvecklade hon den uppmärksammade Gyn- och urologistolen 720 med extra stoppning, inbyggd värme och benbågar som kan föras ihop.

- Stolen innebär inte minst en enorm skillnad för kvinnor som lider av smärtor till följd av endometrios, säger Greta.

 

Överläkaren och docenten Greta Edelstam har, precis som många andra gynekologer, ofta upplevt en omedveten stress i det faktum att patienter inte känt sig bekväma i samband med underlivsundersökningen.

- Att placera patienterna i en traditionell gynstol med kall galon och lite tunnare dyna, gör definitivt inte saken bättre. Patienten ligger också med underlivet helt exponerat onödigt länge och jag kom på mig själv med att alltid be om ursäkt för att de vanliga benstöden inte gick att anpassa på ett tillräckligt bra sätt, berättar Greta.

 

Risk att patienter avstår undersökningar

När hon åren 2009-2014 jobbade vid Endometrioscentrum i Uppsala blev bristerna i de traditionella gynstolarna än mer påtagliga.

- Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar omkring tio procent av alla kvinnor i fertil ålder. Celler som liknar livmoderslemhinnan tillväxer utanför livmodern och många drabbade lider av konstanta smärtor. Det är också vanligt med kraftiga menstruationssmärtor, smärtor vid samlag eller när man går på toaletten. Det starka obehaget att sätta sig i en obekväm undersökningsstol med svår smärta i underlivet, kan rent av göra att patienter tackar nej till exempelvis cellprovstagningar och att vi därför inte kan upptäcka livmodercancer i tid. Jag vet att även män undviker prostataundersökningar för att tidigare undersökningar upplevts som väldigt jobbiga, påpekar Greta Edelstam. 

 

Hon bestämde sig för att försöka hitta en bättre konstruktionslösning. Efter ett enträget men resultatlöst sökande efter forskningsanslag ur ett tiotal fonder, fick hon till slut napp. Den statliga forskningskoncernen Vinnova beviljade hennes ansökan om att förbättra undersökningar av underlivet, både för män och kvinnor.

- Jag kan bara konstatera att forsknings- och utvecklingsprojekt som enbart har med kvinnors underlivssmärtor att göra inte är högprioriterat, säger Greta Edelstam.

 

Vinnovas premisser innebär att forskaren ska samarbeta med ett företag i utvecklingsarbetet. Och när Greta ställde frågan till Oscar Medtec blev det ja direkt.

- Från vårt första möte i september 2014 tog det bara fem månader innan prototypen var klar, berättar Greta.

 

Nya stolen gör skillnad för både män och kvinnor

Nu har Gyn- och urologistolen 720 funnits ute på marknaden sedan 2016. Responsen från patienterna har varit mycket positiv. Den extra tjocka stoppningen, den inbyggda värmen i rygg- och sätesdynan och de flexibla benbågarna som lätt kan föras ihop, gör undersökningen mycket smidigare och betydligt mindre besvärande.

- Vi sammanställer just nu resultatet av vår uppföljning, men klart är att den nya stolen har gjort en skillnad både för kvinnor och män.

 

Nu är nästa stora utmaning att få framför allt den offentligt finansierade vården att se värdet i att investera i en dyrare, men betydligt bättre stol.

 

- Förutom att hela undersökningssituationen blir mer bekväm, så går det snabbare. Det gör att du hinner med fler patienter under en dag och investeringen kan således vara självfinansierande, säger Greta, som idag ägnar merparten av sin tid åt sin fortsatta forskning kring endometrios och barnlöshet.

 

Hennes samarbete med Oscar Medtec har också resulterat i en ny undersökningsbrits med tjockare stoppning och inbyggd värme. Med ett enkelt handgrepp kan britsen förvandlas till en gyn- och urologistol.

- Den testas nu på Karolinska sjukhuset och jag hoppas att även den ska finnas på marknaden snart, säger Greta.

 

Hon är glad över Oscar Medtecs uppriktiga engagemang.

- Företaget sätter patientens och vårdpersonalens bästa i första rummet.

 

Foto: Johannes Edelstam

 

Länkar:

Worldwide Endometriosis March

Oscar Gyn- & Urologistol 720