Certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Oscar Medtec AB:s ledningssystem blev i december 2020 certifierat avseende kvalitet och miljö enligt standarderna ISO 9001och  ISO 14001.

Certifieringen innebär att vi har fått en extern kvittens på att vårt omfattande miljö- och kvalitetsarbete är effektivt och levererar i enlighet med intressenters krav och förväntningar. Vidare säkerställer det att alla aspekter av företagets processer och arbetssätt är av god kvalitet och sätter kunden i fokus. Arbetet har gått mycket smidigt tack vare att vi under lång tid arbetat processorienterat och att miljö- och kvalitetsarbetet sedan länge varit en integrerad del av företagets verksamhetsstyrning.

Arbetet med certifieringen har projektletts på ett utomordentligt sätt av Ralph Lindahl från företaget Certway.