FAQ MX medicin- och vaccinkylskåp / AX apotekskylskåp

Oscar MX/AX

Här svarar Oscar på det frekvent förekommande frågorna kring våra kylskåp i MX/AX-serierna, som är avsedda för användning av läkemedelshantering.


VÄRME/KYLA

Är det hög temperatur i kylskåpet?

Kontrollera ifall det finns is längst upp bland kylflänsarna (i innertaket inne i kylskåpet). Finns is så rekommenderas en avfrostning. Stäng av kylskåpet tills all is är borta. Gärna över natten. Starta sedan i gång kylskåpet igen.

Is uppkommer oftast om antingen dörren till kylskåpet stått uppe en längre tid, eller att omgivningarna i rummet där kylskåpet står har förändrats. Tex att det är varmt i rummet (exempelvis vid sommartid) eller kylskåpet står inbyggt med sämre cirkulation av luft runt  om

 

Kontrollera att givarkabeln är i botten på flaskan placerad i mitten av skåpet på vänster sida märkt ”töm ej behållare” och säkerhetsställ att flaskan ej är tom. Är flaskan tom, fyll på med glycerol. (Låt gärna glycerolflaskan stå i kylskåpet 1 dygn innan påfyllning så rätt temperatur på glycerolen uppnås.

 

Kontrollera att dörren är ordentligt stängd

 


TIPS & TRIX

Temperaturjournal

 1. Tryck på meny
 2. Tryck OK på Temp. journal
  Här visas temperaturen i diagram per dygn, loggad var 15:e minut. Med pil upp/ner ändras dygnen. Pil vänster/höger ändrar klockslaget var 15:e minut. Temperaturen visas längst ner till höger

 

Tövattenbehållaren (plastbehållare i botten på kylskåpet med genomskinlig slang) skall tömmas regelbundet. Rinner det vatten i kylskåpet, är det stopp i slangen eller behållare ej tömd

   

  Larm

  Om ett kylskåp larmar och enbart ett utropstecken och klocka visas i displayen är det inget fel på temperaturen utan skåpet larmar pga. att det är fel datum och tid. Gör då enligt följande.

  1. Tryck på meny-knappen
  2. Tryck pil ner tills kundinställningar blir markerad
  3. Tryck OK
  4. Välj Datum/tid
  5. Tryck OK
  6. Den skuggade siffran ändrar man med pil upp alternativt pil ner, när rätt värde visas flytta pil vänster alternativt höger för att ställa in nästa siffra.
  7. När rätt värde dvs. rätt år, datum och tid visas tryck OK
  8. Tryck ESC för att återgå till normalvisning

   

  Så länge den röda larmlampan INTE lyser, har temperaturen varit mellan 2 och 8 grader.

   

  Om den röda larmlampan lyser gör följande:

  1. Tryck meny
  2. Pil höger två gånger, ”larm”
  3. Tryck OK
  4. Senaste temperaturlarmet visas med klockslag, temperatur och datum. Samt den röda larmlampan slocknar, om temperaturen är inom 2-8 grader.
  5. Gå sedan in på temperaturjournal via menyn och kontrollera aktuella dagen hur länge temperaturen varit felaktig.


  ANVÄNDARSINTRUKTION


  KONTAKTA SERVICE OCH SUPPORT

  Ska du anmäla ett serviceärende är det bästa om du fyller i vårt formulär,  då kan vi kika över ert ärende och vara förberedda när vi kontaktar er. Övriga frågor kan ni skicka via e-post eller ringa oss på 0303-23 31 60.