FAQ VXT medicin-, vaccin- och apotekskylskåp

Oscar VXT

Här svarar Oscar på det frekvent förekommande frågorna kring våra kylskåp i VXT-serien, som är avsedda för användning av läkemedelshantering.


Värme/kyla

Är det hög temperatur i kylskåpet?

Kontrollera ifall det finns is längst upp bland kylflänsarna (i innertaket inne i kylskåpet). Finns is så rekommenderas en avfrostning. Stäng av kylskåpet tills all is är borta. Gärna över natten. Starta sedan i gång kylskåpet igen. För att stänga av kylskåpet, håll knapp 6 intryckt (i ca 12 sek) tills kylskåpet stängts av. För att starta i gång kylskåpet, håll knapp 6 intryckt (i ca 12 sek) tills kylskåpet startar.  

Is uppkommer oftast om antingen dörren till kylskåpet stått uppe en längre tid, eller att omgivningarna i rummet där kylskåpet står har förändrats. T ex att det är varmt i rummet (exempelvis sommartid) eller kylskåpet står inbyggt med sämre cirkulation av luft runt om.

 

Kontrollera att dörren är ordentligt stängd

 

Kontrollera att givarkabeln är i botten på flaskan som är märkt ”töm ej behållare”, är placerad i mitten av skåpet på vänster sida och säkerhetsställ att flaskan ej är tom.
Är flaskan tom, fyll på med glycerol. (Låt gärna glycerolflaskan stå i kylskåpet 1 dygn innan påfyllning så rätt temperatur på glycerolen uppnås.)

 

Kontrollera Min/Max samt stäm av när man återställde värdena senast.
För att återställa värdena min-/maxfunktionen håll in
högtalarknapp (knapp 2) i 3 sekunder till rES visas i displayen.
 

Kontrollera vad kylen är inställd på, knapp 5
Om värdet inte är korrekt, justera genom att:
1. Håll inne kontrollknapp 5 (Minst 5 sek), och fortsätt håll knapp intryckt
2. För att få varmare, tryck samtidigt på knapp 1 (max 7 grader)
3. För att få kallare, tryck samtidigt på knapp 2 (min 3 grader)

 

Kontrollera om det är ett dubbelskåp (två dörrar) säkerhetsställ att båda dörrarna är ordentligt stängda 

 

Visas en maxtemperatur på över 8 grader och ingen röd larmlampa lyser, så är det ej fel på kylskåpet. Det har i detta fall varit strömavbrott. Kontakta elleverantör för att bekräfta hur länge. Gäller endast kylskåp där knapp 5 är vit.

 


TIPS & TRIX

  • Tövattenbehållaren (plastbehållare i botten på kylskåpet med genomskinlig slang) skall tömmas regelbundet. Rinner det vatten i kylskåpet, är det stopp i slangen eller behållare ej tömd

  • Felkod PF (powerfail) visas i display. Gäller endast kylskåp där knapp 5 är blå
    PF visas i display när det varit strömavbrott och temperaturen är högre än +8 grader när strömmen kommer tillbaka. För att kvittera, gör ett snabbt tryck på högtalarknappen (knapp 2) i ca 1 sekund vilket gör att PF försvinner från display.

  • Nyckel skall ej sitta i låset. Detta för att man skall veta att dörren är stängd och låst när man lämnar skåpet så dörren inte står på glänt.


ANVÄNDARSINTRUKTION


KONTAKTA SERVICE OCH SUPPORT

Ska du anmäla ett serviceärende är det bästa om du fyller i vårt formulär,  då kan vi kika över ert ärende och vara förberedda när vi kontaktar er. Övriga frågor kan ni skicka via e-post eller ringa oss på 0303-23 31 60.