FAQ - Läkemedelskylskåp Oscar MedLine

Här svarar Oscar på det frekvent förekommande frågorna kring våra kylskåp i ML-serien, som är avsedda för användning av läkemedelsförvaring.


Tempertatur

Temperaturavläsning

Det visade värdet i display mäter temperaturen i massa (motsvarande medicin). Det är även det värdet (temperaturen) larmet går på. Visning av max- och min- temperatur mäts i luften inne i läkemedelskylskåpet. Då luften reagerar snabbare på temperaturförändringar gentmot massa, kan max- och minvärde skilja sig åt även då värdet i massan fortfarande håller sig inom larmgräns ( 2-8 C+) Alltså kan maxvärdet vara (visat) högre än 8 C utan att larmet gått, då temperaturen i massan fortfarande är inom gräns.

Max/min avläsning

Vid max/min avläsning använd endast en knapp i taget. På vår ML-serie trycks aldrig 2 knappar in samtidigt för att hantera vardagliga rutiner. För att nollställa max- och minvärde, gör följande

1. Tryck på pil upp. Släpp knapp

2. Tryck sedan på SET i mer än 3 sekunder.

3. rSt blinkar och maxtemperaturen är återställd.

4. Tryck på pil ner, släpp knapp

5. Tryck sedan på SET i mer än 3 sekunder.

6. rSt blinkar och minitemperaturen är återställd

 

För avläsning av max/min värde bör man med fördel nollställa max/min på eftermiddag/kväll, och kontrollera/läsa av värdet på morgonen efter.

Aktuell temperatur/börvärde

Läkemedelskylskåpet har ett inställt börvärde vid leverans. Ex 5 grader. Tryck och släpp ”SET” knappen. Displayen visar nu inställt bör-värde. På vår ML-serie trycks aldrig 2 knappar in samtidigt för att hantera vardagliga rutiner.


DIsplay

Låst display

Vår display kan ”låsas” så att ej ofrivilliga knapptryckningar kan göras. Detta gör man genom att hålla inne pil upp- och pil ner samtidigt. Samma procedur för att låsa upp display.

pOf = låst display

pOn = upplåst display


Belysning

Belysning i kylskåpet slås av/på på den svarta knappen till höger om displayen


ANVÄNDARSINTRUKTION


KONTAKTA SERVICE OCH SUPPORT

Ska du anmäla ett serviceärende är det bästa om du fyller i vårt formulär,  då kan vi kika över ert ärende och vara förberedda när vi kontaktar er. Övriga frågor kan ni skicka via e-post eller ringa oss på 0303-23 31 60.